HiQ - fördubblat resultat under årets första nio månader

HiQ - fördubblat resultat under årets första nio månader IT- och managementkonsultföretaget HiQs omsättning för perioden januari-september 2003 uppgår till 292,4 (304,5) Mkr. Resultat före goodwill (EBITA) uppgår till 22,1 (11,5) Mkr vilket motsvarar en marginal på 7,6 (3,8) %. - Vi gör affärer inom samtliga marknadsområden, tar marknadsandelar och fördubblar resultatet jämfört med förra året. Jag är nöjd med bolagets utveckling, säger Lars Stugemo, VD HiQ International. - Vi ser goda förutsättningar för fortsätta affärer inom samtliga branscher som HiQ är verksamt i, framförallt inom de områden där kommunikationskunnande är en viktig ingrediens. Min bedömning är att HiQ med lång erfarenhet, hög kompetens och stark finansiell ställning kommer att vinna fler affärer framöver på bekostnad av våra konkurrenter, säger Stugemo. Betydelsen av ramavtal och långsiktiga kundrelationer fortsätter att öka. Kunderna väljer att arbeta med leverantörer med goda referenser och finansiell stabilitet. Istället för att arbeta med många, knyter man ett färre antal leverantörer närmare till sig. - Konsekvenserna för oss på HiQ är att vi stärker relationen med våra ramavtalskunder och tar marknadsandelar. Under tredje kvartalet har vi till exempel tecknat ramavtal med Post- och Telestyrelsen i Sverige och Krisberedskapsmyndigheten. HiQ arbetar med leverantörer, operatörer och användare inom telekom. Regulatoriska frågor är en viktig del av telekommarknaden och kompletterar vårt kunnande inom teknik och affär, säger Stugemo. HiQs omsättning hade under perioden följande branschmässiga fördelning: Telekom 48 %, Försvar 16 % och andra branscher 36 %. - HiQ är ett nordiskt konsultföretag som finns där våra kunder finns. Med hög kompetens inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering kombinerat med vår branschmässiga bredd levererar vi tjänster till ledande kunder i Norden, säger Stugemo. HiQs VD och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten idag, tisdagen den 28 oktober klockan 09.00, över frukost på HiQs kontor i Stockholm på Sveavägen 17, 17 tr. Rapporten kan beställas på 08-588 90 000 eller hämtas på www.hiq.se För ytterligare information, kontakta gärna: Lars Stugemo, koncernchef och VD HiQ, tel: 08-588 90 000 Anna Svensson, informationschef HiQ, tel: 08-588 90 015, 0704-200 103 HiQ är IT- och managementkonsultföretaget som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har ca 400 anställda med kontor i Sverige, Finland och Danmark. HiQ är noterat på Stockholmsbörsen. För mer information, besök www.hiq.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20040419BIT21060/wkr0006.pdf

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 specialister och finns i fem länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar