HiQ förvärvar Computer & Audio-Technical Systems AB - ett lönsamt och specialiserat konsultbolag

HiQ förvärvar Computer & Audio-Technical Systems AB - ett lönsamt och specialiserat konsultbolag HiQ förvärvar IT-konsultbolaget Computer & Audio-Technical Systems AB (CATS) med närmare 50 anställda och kontor i Stockholm. CATS arbetar med systemutveckling av affärskritiska system inom finans-, dagstidningsindustri- och spelbranschen. - CATS är ett lönsamt och välskött bolag med långa kundrelationer och duktiga medarbetare. Ett bolag som påminner mycket om HiQ. CATS stärker strategiskt vår marknadsnärvaro inom branscher som finans, industri och underhållning och spel, säger Lars Stugemo, VD HiQ. CATS utvecklar avancerade tekniska system med höga krav på tillförlitlighet och tillgänglighet. CATS startades 1985 av nuvarande VD, Dag Sundman, och omsatte ca 40 Mkr under 2003. - CATS är ett framgångsrikt bolag som genom åren visat goda resultat med marginaler väl i nivå med HiQ. CATS och HiQ har båda samma syn på grundläggande värderingar som kvalitet och lönsamhet, vilket bådar för ett lyckat samarbete. Vi ser fram en fortsatt god utveckling av CATS tillsammans med övriga HiQ, säger Stugemo. CATS arbetar med transaktionsintensiva system i flera branscher. Bland kunderna finns OM HEX, Front Capital Systems, Tidningstryckarna (Aftonbladet och Svenska Dagbladet), Le Monde, SEB och EssNet. - HiQ har ett mycket starkt varumärke och gott rykte i konsultbranschen. HiQs starka position i Norden ger oss många möjligheter till nya affärer inom finans-, underhållning- och spelbranschen, säger Dag Sundman, VD för CATS. Köpeskillingen uppgår till ca 56 Mkr, varav ca 25 Mkr kontant och resterande del med 2 124 301 st nyemitterade HiQ-aktier, vilket ger en utspädning på ca 4,3 procent. I förvärvet ingår en kassa på ca 7 Mkr. Förvärvet beräknas ge en goodwill på ca 42 Mkr som skrivs av på 10 år. Affären förväntas bidra positivt till HiQs resultat, och därmed vinsten per aktie, från start. Bolaget konsolideras med omedelbar verkan och CATS kommer fortsättningsvis att verka som helägt dotterbolag till HiQ International AB och med Dag Sundman som VD. Styrelsen har den 18 augusti 2004 beslutat emittera de nya aktierna med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 29 april 2004. Efter förvärvet är HiQ ca 480 anställda vid sju kontor i Sverige, Danmark och Finland. För ytterligare information, kontakta gärna: Lars Stugemo, VD HiQ International, tel: 08-588 90 000 Dag Sundman, VD CATS, tel: 08-736 77 00 Annika Larsson, informationschef HiQ International, tel: 08-588 90 015, 0704-200 103 HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation, programvaruutveckling och simuleringsteknik. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har ca 480 anställda med kontor i Sverige, Finland och Danmark. HiQ är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-lista. För mer information, besök www.hiq.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/19/20040819BIT20030/wkr0010.pdf HiQ förvärvar CATS AB

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 specialister och finns i fem länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar