Ordinarie bolagsstämma i HiQ International AB (publ)

Ordinarie bolagsstämma i HiQ International AB (publ) Vid HiQ International ABs ordinarie bolagsstämma den 25 maj 2000 beslutades följande: * Beslut om utdelning med 3 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är tisdagen den 30 maj 2000. Utbetalning av utdelningen beräknas ske måndagen den 5 juni 2000. * Till styrelseledamöter valdes Hans Karlsson (omval), Ken Gerhardsen (omval), Per Östlund (omval), Lars Stugemo (nyval) och Carl Bildt (nyval). * Godkännande av styrelsens beslut av den 24 april 2000 om nyemission av 58.590 aktier, vardera på nominellt en krona, mot betalning i form av samtliga 1.020 aktier i Open Software. * Godkännande av styrelsens beslut av den 24 april 2000 om nyemission av ytterligare 77.749 aktier, vardera på nominellt en krona, mot betalning i form av samtliga 125.000 aktier i WISE Network. * Beslut om att bemyndiga styrelsen att före nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av sammanlagt högst 300.000 aktier, vardera på nominellt en krona (d v s före aktiesplit). Bemyndigandet innefattar rätt att fatta beslut om apportemission. * Godkännande av styrelsens beslut av den 24 april 2000 om emissioner av skuldebrev förenade med högst 60.000 avskiljbara optionsrätter. Varje optionsrätt berättigar till teckning av en aktie med nominellt värde om en krona. Rätten att teckna skuldebreven tillkommer det helägda dotterbolaget HiQ Data AB som skall avskilja och överlåta optionsrätterna till nuvarande och tillkommande personal i koncernen. * Beslut att ändra bolagsordningen innebärande att akties nominella belopp ändras från en krona till tio öre genom s k aktiesplit (10:1). Avstämningsdag för aktiesplit är torsdagen den 15 juni 2000. Sista dag för handel före aktiesplit är fredagen den 9 juni 2000. HiQ INTERNATIONAL AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta gärna: Lars Stugemo, koncernchef och VD HiQ International, tel: 08-588 90 000 HiQ är IT- och managementkonsultbolaget som arbetar med högteknologiska lösningar inom telekom, mobilt Internet och simuleringsteknik. Bolaget, som bildades 1992, är ett av de ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. Koncernen omsatte under 1999 223 Mkr och har 330 anställda i Sverige, Norge och Danmark. HiQ är noterat på OM Stockholmsbörsen O-lista. För mer information, besök www.hiq.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT01230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT01230/bit0002.pdf

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 specialister och finns i fem länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar