Ordinarie bolagsstämma i HiQ International AB (publ)

Ordinarie bolagsstämma i HiQ International AB (publ) Vid ordinarie bolagsstämma i HiQ International AB den 29 april 2003 fattades följande beslut: · Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2002. · Till styrelseledamöter valdes Hans Karlsson, Ken Gerhardsen, Lars Stugemo, Carl Bildt, Anders Ljungh, Leila Swärd och Hannu Lehessaari. Till revisorer valdes auktoriserade revisorn Tomas Johansson och revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers. · Stämman beslutade att inrätta en nomineringskommitté med uppgift att inför nästa ordinarie bolagsstämma bereda val av styrelseledamöter och lämna förslag till styreselarvoden samt i förekommande fall val av revisorer. Stämman beslutade vidare att nomineringskommittén skulle bestå av Anders Ljungh, Ken Gerhardsen och Lars Stugemo. · Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra § 4 i bolagsordningen. Ändringen innebär att bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 4 miljoner kronor och högst 16 miljoner kronor. · Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om apportemission av sammanlagt högst 4 500 000 aktier i samband med företagsförvärv. · Vid det konstituerande styrelsemötet efter bolagsstämman utsågs Anders Ljungh till styrelsens ordförande. HiQ International AB (publ) Styrelsen Vid frågor, kontakta gärna: Lars Stugemo, VD HiQ International, tel 08-588 90 000 Anna Svensson, informationschef HiQ International, tel 08-588 90 015, 0704-20 01 03 HiQ är IT- och managementkonsultföretaget som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har fler än 400 anställda och har kontor i Sverige, Finland och Danmark. HiQ är noterat på Stockholmsbörsen. För mer information, besök www.hiq.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20040304BIT20520/wkr0006.pdf

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 specialister och finns i fem länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar