Serie II av HiQs optionsprogram för anställda

Serie II (Optionsrätter 2004/2006) av HiQs optionsprogram för anställda, som beslutades av bolagsstämman den 29 april 2004, är genomfört. I enlighet med regler för vidareförsäljning har totalt 305 700 optioner tilldelats. Varje option berättigar till teckning av 1 st aktie. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 – 31 november 2006, till kursen 17,90 kr. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående optionsprogram är utspädningseffekten 1,7 procent. För ytterligare information, kontakta gärna: Fredrik Malm, ekonomichef HiQ, tel: 08-588 90 000 Annika Larsson, informationschef HiQ, tel: 08-588 90 015, 0704-200 103

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 specialister och finns i fem länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar