Ett brinnande hjärta för forskningen!Konstnären Susanne Strandänger, född och verksam i Stockholm uttrycker sig gärna expressivt i starka och varma färger när hon målar och är övertygad om färgens betydelse för människans välbefinnande. När hon fick i uppdrag att skapa 2003 års hjärtepin valde hon att arbeta på temat ”Det brinnande hjärtat” och utgick från elden som ett av de fyra elementen. På den akvarell som Hjärt-Lungfonden valt framträder solen som motiv väldigt tydligt trots den förminskning av originalet som skett till hjärtepinstorlek.

Ett annat skäl till att Susanne Strandänger valde att göra ”Det brinnande hjärtat” är kopplingen till Hjärt-Lungfondens stora engagemang i dagens stressfrågor. Susanne säger själv ”att motverka utbränning och se till att människor hittar en balans mellan arbete och livet utanför måste vara en av företagens största utmaningar i vår stressade tid.”

Hjärtepinsen säljs just nu av alla de barn som deltagit i Hjärt-Lungfondens stora hälsosatsning för barn, Pelle Pump. Bara i år så utbildar Hjärt-Lungfonden nära 85000 fjärdeklassare i betydelsen av att röra på sig, äta rätt, undvika stress samt undvika tobak.

Vi hoppas att få in 1,7 miljoner kronor till forskningen på pinsförsäljningen i år säger Roger Höglund, Insamlings- och Informationschef på Hjärt-Lungfonden.

För mer information: Roger Höglund, Hjärt-Lungfonden, 08-566 24 231 alternativt e-post roger.hoglund@hjart-lungfonden.se Besök: www.hjart-lungfonden.se

Susanne Strandänger, 070-714 64 04 alternativt e-post susanne@strandanger.com

Om Hjärt-Lungfonden Var femte vuxen svensk lider av hjärt-kärl och lungsjukdom. 6 av 10 dör i sjukdomarna. Hjärt-Lungfonden är en opolitisk ideell organisation med syfte att bekämpa hjärt-kärl och lungsjukdom. Detta sker framför allt genom anslag till forskning som under 2001 uppgick till 91 miljoner kronor vilket gör fonden till Sveriges största finansiär av oberoende hjärt-kärl och lungforskning. Fonden får inga statliga bidrag, utan är helt beroende av gåvor från enskilda människor och företag.

Om oss

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera