Ny Generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

Staffan Josephson har utnämnts till Generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Staffan Josephson har en bred bakgrund och har bland annat varit verksam som forskningschef på Pharmacia under 18 års tid. Staffan Josephson är också professor vid Stockholms universitet. Senaste 6 åren har Staffan arbetat på Investor med huvuduppgift att hjälpa mindre bioteknik- och medicinföretag att växa och bli framgångsrika. Hjärt-Lungfonden har en mycket viktig roll att spela när det gäller den kliniska forskningen i Sverige säger Staffan Josephson. Ökad förekomst av hjärt- och lungsjukdomar i kombination med att forskningen får allt mindre bidrag gör att Hjärt-Lungfonden och jag har en mycket stor och viktig uppgift framför oss avslutar han. Hjärt-Lungfondens uppgift är att i Sverige bekämpa hjärt-, kärl-, och lungsjukdom. Hjärt-Lungfonden satsar mer än någon annan på medicinsk klinisk forskning inom hjärt- lungområdet och syftet är att ny kunskap snabbt skall komma sjukvården till godo. Hjärt-Lungfonden får inga statliga medel utan är helt beroende av gåvor från människor och företag som inser betydelsen av den medicinska forskningen. För mer information kontakta: Generalsekreterare Staffan Josephson, 0708-242013 Informationschef Roger Höglund, 08-566 24 231 alternativt 0708-544231

Om oss

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera