Rökare vill ha rökfria restauranger

Rökare vill ha rökfria restauranger Detta är en av slutsatserna från en ny Temo-undersökning på uppdrag av Hjärt-Lungfonden. Resultaten från undersökningen visar att det inte råder något tvivel om att svenskarna anser att alla har rätt till en rökfri arbetsmiljö och att även majoriteten av rökarna tycker att denna rättighet även borde gälla de som arbetar på restaurang. Hjärt-Lungfonden har via Temo låtit göra en undersökning för att studera vad Svenska folket tycker om att restaurangpersonalen i Sverige tvingas vistas i rökiga miljöer. Undersökningen genomfördes 7-10 april 2003 och omfattade 1009 intervjuer med allmänheten 16 år och äldre. Tobakslagen säger att alla har rätt till en rökfri arbetsmiljö. I lagen finns dock ett undantag gällande restaurangpersonalen då serveringlokalen inte klassas som arbetsmiljö. Detta medför att restaurangpersonalens arbetsplats inte behöver vara rökfri. Resultaten i undersökningen visar att 92 % av svenskarna tycker att det är bra att man inte röker på arbetsplatserna. Även de som själva röker tycker att detta är bra, 87 %. Vidare tycker en övervägande majoritet att alla har rätt till en rökfri arbetsmiljö. Det gäller även de som själva röker. Resultaten från undersökningen visar tydligt att regeringen har det svenska folket med sig angående det lagförslag som har föreslagits om rökfria restauranger. Detta gäller såväl rökare som icke rökare och alla åldrar. Hela rapporten går att rekvirera från anette.jansson@hjart-lungfonden.se Hjärt-Lungfonden är en ideell organisation med syfte att bekämpa hjärt- och lungsjukdom. Hjärt-Lungfonden är Sveriges största finansiär av oberoende forskning inom hjärt-lungområdet och får inga statliga bidrag utan är helt beroende av gåvor från enskilda personer och företag. Hjärt- Lungfonden arbetar även med ett antal sakfrågor kring tobaksprevention, fysisk aktivitet, stress, kost samt specialområdet barn och ungdom. Hjärt-Lungfondens vision är att ingen skall behöva drabbas av hjärt- eller lungsjukdom. För mer information: Kontakta: Anette Jansson, 0708-544 204 alternativt 08-35 08 11 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/16/20030516BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/16/20030516BIT00030/wkr0002.pdf

Om oss

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera

Dokument & länkar