Sveriges mest folkkära artister genom tiderna går ut med en appell för att stärka svensk forskning

Sveriges mest folkkära artister genom tiderna går ut med en appell för att stärka svensk forskning Artister som ställer upp helt utan gage är Bert-Åke Varg, Karin Falck, Kjerstin Dellert, Owe Thörnqvist, Annalisa Ericsson, Peter Harrysson, Tomas Bolme, Ulf Larsson, Börje Ahlstedt och Helge Skog. Vi har mötts av en fantastisk entusiasm och en stark vilja att ge svensk medicinsk forskning kring våra största folksjukdomar en bättre plattform för framtiden säger Karin Hallerby, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden. Appellen som startar måndagen den 14 april håller på i drygt 6 veckor och målsättningen är att skapa ett brett stöd för svensk hjärt- och lungforskning i hela landet. Hjärt-Lungfonden nalkas sitt 100- årsjubileum 2004 och denna kampanj är en viktig del i den informationsspridning och insamling som kommer att ske under jubileumsåret. Appellen kommer att gå i TV4 och filmerna där skådespelarna medverkar har avsiktigt gjorts mycket enkla och till låg kostnad. Sändningarna kommer företrädesvis ske på eftermiddagarna. Under 2002 fick Hjärt-Lungfonden mottaga forskningsansökningar på över en halv miljard kronor. Vår vetenskapliga nämnd kunde endast bevilja en knapp femtedel av ansökningarna vilket innebär att vi kraftsamlar för att öka insatsen för svensk oberoende forskning och sjukvård i framtiden avslutar Karin Hallerby. Titta på filmerna på www.hjart-lungfonden.se Hjärt-Lungfonden är en ideell organisation med syfte att bekämpa hjärt- och lungsjukdom. Hjärt-Lungfonden är Sveriges största finansiär av oberoende forskning inom hjärt-lungområdet och får inga statliga bidrag utan är helt beroende av gåvor från enskilda personer och företag. Hjärt- Lungfonden arbetar även med ett antal sakfrågor kring tobaksprevention, fysisk aktivitet, stress, kost samt specialområdet barn och ungdom. Hjärt-Lungfondens vision är att "ingen skall behöva drabbas av hjärt- eller lungsjukdom". För mer information kontakta: Karin Hallerby, 08-566 24 200/0708-544216 alternativt e-post karin.hallerby@hjart-lungfonden.se Besök: www.hjart-lungfonden.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030411BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030411BIT00410/wkr0002.pdf

Om oss

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera

Dokument & länkar