HKScan investerar för framtiden i Kristianstad

Ombyggnationen av HKScans anläggning i Kristianstad ger bland annat förbättrad arbetsmiljö och betydande miljövinster.

Nu är en omfattande ombyggnad av HKScans anläggning i Kristianstad avslutad. Det är sista delen i en flerårig modernisering av slakt- och styckningsverksamheten som inleddes 2010 och det innebär ytterligare ett steg i HKScans strategiska utveckling av hela värdekedjan.

Anläggningen i Kristianstad är HKScans huvudslakteri för gris och dessutom det största i sitt slag i Sverige. Anläggningen är ursprungligen från 1974 men har moderniserats och byggts till i omgångar. Tidigare år har större investeringar gjorts för förbättrad djuromsorg och livsmedelssäkerhet och nu i januari så följde stora satsningar på att förbättra slaktprocessen. Det omfattande projektet med utbyte av maskiner och utveckling av flödet har gått helt enligt tidsplan och verksamheten är i slutet av januari åter uppe i normal produktionstakt.

"HKScans investering i anläggningen i Kristianstad innebär en effektivare produktion, en förbättrad arbetsmiljö och en förbättrad livsmedelssäkerhet. Investeringen ger också stora energibesparingar med bland annat en halvering av gasolförbrukningen och minskad vattenförbrukning med 85 000 m3 årligen", säger Tomas Stefenson, Produktions och logistikdirektör på HKScan Sverige. 

HKScan är en av de största privata arbetsgivarna i Kristianstad med över 650 anställda. Över somrarna får många skolungdomar sina kanske första erfarenheter av arbetslivet då 130 sommarvikarier tas in i verksamheten.

"HKScan är länken mellan 11 000 lokala svenska gårdar och miljontals konsumenter. Genom ansvar i hela värdekedjan från gård till gaffel, gör vi det möjligt för konsumenten att äta hållbart och ansvarsfullt producerat kött. Med den här investeringen kan vi ytterligare modernisera vår verksamhet och därmed bättre möta våra konsumenters förväntningar på hållbar produktion", säger Sofia Hyléen Toresson, VD HKScan Sverige.

För ytterligare information:

Mediakontakt, Sverige, +46 8 725 85 10, mediakontakt@hkscan.com

HKScan är ett nordiskt företag som producerar kött och måltider. Vi har över 7 300 yrkeskunniga medarbetare som strävar efter att servera världens mest krävande gaffel och säkerställa kvalitet genom hela värdekedjan, från gård till gaffel. HKScan producerar, marknadsför och säljer högkvalitativa och hållbart framtagna produkter av fläsk-, nöt-, fjäderfä- och lammkött samt charkuterivaror och färdigmat, med starka konsumentvarumärken som HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® och Tallegg®. Våra kunder finns i sektorerna detaljhandel, food service, industri och export och vår hemmamarknad utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till nästan 50 länder. År 2017 hade HKScan en omsättning på 1,8 miljarder euro, vilket gör oss till en av Europas ledande producenter av kött och färdigmat. www.hkscan.com

Om oss

HKScan är ett nordiskt företag som producerar kött och måltider. Vi har över 7 300 yrkeskunniga medarbetare som strävar efter att servera världens mest krävande gaffel och säkerställa kvalitet genom hela värdekedjan, från gård till gaffel. HKScan producerar, marknadsför och säljer högkvalitativa och hållbart framtagna produkter av fläsk-, nöt-, fjäderfä- och lammkött samt charkuterivaror och färdigmat, med starka konsumentvarumärken som HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® och Tallegg®. Våra kunder finns i sektorerna detaljhandel, food service, industri och export och vår hemmamarknad utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till nästan 50 länder. År 2017 hade HKScan en omsättning på 1,8 miljarder euro, vilket gör oss till en av Europas ledande producenter av kött och färdigmat.www.hkscan.com

Prenumerera

Dokument & länkar