CLAES LINDQVIST, KONCERNCHEF OCH VD FÖR HÖGANÄS SEDAN MER ÄN 14 ÅR, HAR MEDDELAT SIN AVSIKT ATT UTNYTTJA DEN MED BOLAGET AVTALADE MÖJLIGHETEN ATT GÅ I PENSION.

Med anledning därav har överenskommelse träffats att Claes Lindqvist lämnar sin befattning i samband med bolagsstämman i maj 2005.

Höganäs den 26 november 2004
Styrelsen


Om oss

Höganäs AB tillverkar och utvecklar metallpulver för en global marknad. Metallpulver används till en mängd applikationer t ex vevstakar i bilar, bromsbelägg, kugghjul i el-verktyg, elmotorer, järnberikning av mat, mm.

Dokument & länkar