Delårsrapport januari - september 2000

HÖGANÄS AB (publ) Delårsrapport januari - september 2000 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 2.242 Mkr +29% Resultat före skatt 685 Mkr +49% *) Rörelsemarginal 20,1% (25,1) Soliditet 51% (65) *) Inkl reavinst från aktieförsäljning ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00050/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar