Digital transformation - vår tids kanske största affärsmässiga utmaningMorgondagens konkurrenskraft är starkt beroende av bolagets digitala transformation, det vill säga det ett företag gör för att anpassa sin verksamhet till en digital värld. Tyvärr har få företag en strategisk plan för sin transformation.

- Senaste tidens diskussioner visar tydligt att styrelser och företagsledare är osäkra på hur frågan kan hanteras, därför vi glada över att kunna erbjuda en metodik för hur de kan leda sin organisations digitala transformation, säger författarna Joakim Jansson och Marie Andervin.


Digital transformation är ett hett diskussionsämne i allt fler styrelse- och ledningsrum. Förståelsen för digitaliseringens påverkan på bolags konkurrenskraft blir allt större och alltfler vet att de behöver gör något men frågan är hur?

Under tre års tid har författarna Joakim Jansson och Marie Andervin tillsammans med ett 40-tal co-creators från forskning och näringsliv arbetet med frågan. Resultatet har landat i arbetsmetodiken Den Digitala Mognadsmatrisen som syftar till att hjälpa styrelser, vd:ar och ledningar att ta kommandot i sin transformation.

- Med hjälp av arbetsmetodiken kan ledare äga utmaningen fullt ut utan att vara expert på digitalisering. De blir experter på att initiera rätt aktiviteter vid rätt tidpunkt i sin organisations digitala resa för att maximera sin konkurrenskraft, fortsätter författarna.

Boken förklarar digital transformation och beskriver i detalj arbetsmetodiken. Den tar utgångspunkt i att framgångsrik digitalisering förutsätter innovation, god förändringsledning och digital mognad. Du lotsas genom förändringsprocessens tre faser, ges de verktyg som krävs för att leda en framgångsrik transformation och får rekommendationer på vad som bör göras och när.

Teori varvas med exempel från traditionella nordiska bolag. Utöver detta ges även tillgång till en digital kunskapsbank med inspirerande case, övningar och ett mognadstest där du tar reda på hur digitalt moget just ditt företag är och får anpassade rekommendationer.

  • Digitala verktyg och extramaterial på webben
  • I samarbete med forskning och näringsliv
  • Ett tiotal nordiska case från olika branscher
  • Intervjuer med Brian Solis och John Kotter

”Vi är mitt uppe i nästa industriella revolution, som digitaliseringen påskyndar. Företag som är vinnare ena dagen riskerar hamna hopplöst på efterkälken nästa dag. Att leda digital transformation ger styrelser och ledningar viktiga insikter i hur företag gör för att lyckas ställa om."

– Robin Teigland, professor Handelshögskolan och inbiten surfare.

”Det krävs inte bara teknik för att vara konkurrenskraftig i en digital ekonomi. Det krävs även ledarskap, inte chefskap, som utmanar människor och får dem att omvärdera regler och gränser för morgondagens företagande. För att uppnå detta behöver ledare rätt verktyg och vägledning. Denna bok är en ypperlig början!”

- Brian Solis, ledande digital analytiker, antropolog och författare till X: The Experience When Business Meets Design

För mer information, kontakt med författarna och för att beställa recensionsexemplar vänligen kontakta förlaget på: media@hoi.se

Prenumerera

Media

Media