Hoi bygger vidare för en stark oberoende bokhandel

I samband med den nu genomförda nyemissionen i Hoi Förlag har företaget knutit stark strategisk kompetens till verksamheten genom rekryteringen av Stig Högsta som senior rådgivare. Samtidigt förstärker Stig Högsta sitt ägande i förlaget.

– I en hastigt växande verksamhet möter vi hela tiden nya utmaningar. Att utveckla fina Hamrelius Bokhandel i Malmö till dess fulla potential är en av de största saker vi har tagit på oss. Den kunskap och det nätverk som Stig Högsta erbjuder kan ha stor betydelse för att ta oss vidare, säger Lars Rambe, styrelseordförande och en av grundarna av Hoi Förlag.

Gamla anrika Hamrelius Bokhandel gick i konkurs i januari i år. Hoi Förlag gick då in och köpte ut rörelsen av konkursboet så att verksamheten skulle kunna återuppstå och drivas vidare såsom Malmös enda oberoende bokhandel. Verksamheten har utvecklats på flera sätt under året och det här är nästa logiska steg menar Sölve Dahlgren, VD för såväl Hoi Förlag som Hoi Bokhandel som driver Hamrelius.

– Tillväxtföretag är beroende av tillgång till strategisk kompetens. Vi tror att det här samarbetet kan vara till mycket god nytta för oss och vi kommer att fortsätta att söka efter fler rådgivare som kan hjälpa oss i vår utveckling, både i förlaget och bokhandeln.

Att arbeta med att utveckla butiksverksamhet är något som Stig Högsta brinner för och detta är ett projekt med särskild lyskraft.Stig arbetar idag som styrelseordförande i några bolag och driver konsultverksamhet i Högsta affärsutveckling.

– Framgångsrik detaljhandelsverksamhet bygger på hårt arbete i en strukturerad modell där man utnyttjar de unika erbjudanden man har. Hamrelius bokhandel har redan visat att butiken har flera styrkor och sin givna plats i Malmö, men vi kan noggöra mycket mera. Det kommer att bli en spännande tid framöver, konstaterar Stig Högsta som inom kort kommer att besöka butiken för att inleda utvecklingsarbetet.

Prenumerera