Anders Carlsson – ny medlem i Hoist Finance koncernledning

Anders Carlsson, Chefsjurist och sekreterare i styrelsen för Hoist Finance, blir ny medlem i Hoist Finances koncernledning.

-       På vår resa mot att bli en ledande samarbetspartner till banker kommer strukturförändringar, ökad effektivitet och vår förmåga att växa genom uppköp, samtidigt som vi ska hantera ett ökat regleringstryck vara viktiga frågor. Att stärka ledningsgruppen med Anders erfarenhet och kompetens är därför ett naturligt val i vår väg framåt, säger Jörgen Olsson, VD Hoist Finance.

Anders har en Magisterexamen i juridik från Stockholms Universitet och har tidigare jobbat som advokat på advokatbyrån Hannes Snellman i Stockholm innan han började hos Hoist Finance i oktober 2014.

Förändringen gäller från och med idag, 26 oktober.

För vidare information vänligen kontakta:

Michel Jonson, Group Head of Investor Relations

Telefon: +46 (0)8 555 177 19

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar