Björn Hoffmeyer kommer att bli utsedd till COO för Hoist Finance

Hoist Finance kommer att utse Björn Hoffmeyer till Chief Operating Officer (COO). Hans huvudsakliga uppgift kommer vara att leda bolagets förbättringsprogram för ökad operationell effektivitet och digitalisering.

– Vi har dragit slutsatsen att Hoist Finance måste bli snabbare och smidigare för att nå våra mål och förbättra lönsamheten. Björns breda erfarenhet från finansbranschen i kombination med hans utmärkta ledarskap kommer att vara till stor nytta för Hoist Finance när det gäller att förbättra vår verksamhet och fånga den tillväxt vi ser framför oss, säger Klaus-Anders Nysteen, VD för Hoist Finance.

Björn Hoffmeyer har en bred erfarenhet från finansbranschen med flera ledande befattningar på American Express, senast som landschef för Tyskland och Österrike. Han har även omfattande erfarenhet av att leda företag som fokuserar på kundupplevelsen. Björn Hoffmeyer kommer att ersätta Charly De Munter, tillförordnad COO, som medlem i koncernledningen och han förväntas börja sin position på Hoist Finance under tredje kvartalet 2018.

– Jag känner mig entusiastisk över att börja på Hoist Finance. Även om bolaget är branschledande när det gäller kundrelationer och kundvård så finns det fortfarande utrymme för förbättringar av interna processer och inom användningen av allt som ny teknik har att erbjuda. Jag ser fram emot att ta mig an den här uppgiften tillsammans med Klaus-Anders och hela teamet, säger Björn Hoffmeyer.

För vidare information vänligen kontakta:

Michel Fischier

Group Head of Investor Relations

Tel: +46 (0)8 555 177 19

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar