Hoist Finance emitterar 30 miljoner euro primärkapitaltillskott

Hoist Kredit AB (publ) (Ba1 / stable), (”Hoist Finance”), ett helägt dotterbolag till Hoist Finance AB (publ), tillkännager idag att man har emitterat primärkapitaltillskott (AT1) för att ytterligare optimera kapitalstrukturen.

Instrumentet har en evig löptid, med möjlighet till inlösen efter 6,5 år med en kupongränta uppgående till 8,625%. Instrumentet kommer att noteras på the Global Exchange Market som regleras av Irish Stock Exchange.

”Vi är mycket nöjda med villkoren i emissionen. Transaktionen visar våra investerares positiva syn på vår starka finansiella ställning och tillväxtmöjligheter. Vi ser ökande behov på den europeiska marknaden för förfallna lån och denna transaktion stärker våra kapitalkvoter ytterligare och ökar därigenom våra tillväxtmöjligheter framöver”, säger Magnus Linnersand, Group Head of Treasury.

Credit Suisse har varit finansiell och strukturell rådgivare i samband med transaktionen.

För vidare information vänligen kontakta:

Magnus Linnersand, Group Head of Treasury
Telefon: +46 (0)8 555 177 72

Michel Jonson, Group Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)8 555 177 19

Denna information är sådan information som Hoist Kredit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 december 2016 kl. 17:40 CET.

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en ledande skuldhanteringspartner till internationella banker och finansiella institutioner. Vi erbjuder ett brett spektrum av flexibla och skräddarsydda lösningar för förvärv och förvaltning av förfallna icke säkerställda konsumentfordringar. Verksamheten bedrivs från 11 call centers över Europa samt med hjälp av lokala servicepartners. Värdet på låneportföljerna uppgick per den 31 december 2015 till 11,3 miljarder kronor. Moderbolaget Hoist Finance AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm Mid-Cap lista och dess dotterbolag Hoist Kredit AB (publ) är ett reglerat kreditmarknadsföretag under Finansinspektionens tillsyn. I Sverige erbjuder vi inlåning via HoistSpar, som har cirka 85 000  konton.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar