Moody’s utvärderar Hoist Finance kreditbetyg för uppgradering

Den tredje maj meddelade Moody’s att Hoist Kredit AB:s (publ), ett helägt dotterbolag till Hoist Finance AB (publ), långfristiga kreditbetyg Ba1 utvärderas för uppgradering. Den fullständiga analysen återfinns på http://ir.hoistfinance.com/sv/kreditbetyg.

För vidare information vänligen kontakta:
Michel Jonson, Group Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)8 555 177 19

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar