Delårsrapport 1

Delårsrapport I Hoist International delårsrapport 2003: Kvartal 1, delår 1 januari - 31 mars 2003 · Kvartalets resultat före skatt uppgick till 59,9 MSEK (7,8) inklusive resultatet av försäljningen av de svenska krediterna och avvecklingen av den svenska verksamheten, samt kostnader för omstrukturering i Tyskland. · Resultatet av kvarvarande verksamheter, exklusive resultatet av försäljningen av de svenska krediterna och avvecklingen av den svenska verksamheten samt kostnader för omstrukturering i Tyskland, uppgick till 0,4 MSEK (-0,9). Resultat och kassaflöde förväntas förbättras under året. · Kundintäkterna uppgick till 70,7 MSEK (67,6). · Vinsten per aktie för första kvartalet uppgick till 2,69 SEK (0,34). · Avtal om försäljning av de svenska kreditportföljerna är slutligen genomfört och verksamheten avvecklad. Resultatet av affären uppgick till 71 MSEK före skatt. · Extra bolagsstämma har fattat beslut om nedsättning av överkursfond och delar av reservfond. Styrelsen föreslår en extraordinär utdelning med 10 SEK per aktie. · Avtal om förvärv av en ny kreditportfölj har ingåtts med Opel Bank (GMAC) i Tyskland. · Antalet anställda i Tyskland har minskat med 33 heltidsanställda. · Koncernchef Peter Buttenschön har beslutat att lämna Hoist för en tjänst i Dresdner Bank. · Avtalsportföljen, d v s summan av med kunder avtalade framtida inbetalningar minus förväntat bortfall, uppgår efter försäljningen av de svenska kreditportföljerna till 319 MSEK, jämfört med 318 MSEK vid utgången av 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00870/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00870/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Hoists kärnverksamhet är att hantera förfallna konsumentkrediter. Företagets verksamhet startade i Sverige 1994. Sedan 1998 är vi även verksamma i Tyskland, där vi också är marknadsledande.

Dokument & länkar