Förändring i Hoists ledning

Pressmeddelande från HOIST International AB (publ) Noterad på Stockholmsbörsens O-lista Stockholm den 17 mars 2003 Förändring i Hoists ledning Peter Buttenschön lämnar Hoist för en ny tjänst utanför företaget. Han stannar dock i sina nuvarande positioner som verkställande direktör och koncernchef fram till semesterperioden 2003. Under en övergångsperiod kommer styrelseordförande Mikael Wirén att fungera som arbetande styrelseordförande för att stödja ledningen. Processen med att rekrytera en ny verkställande direktör inleds omgående. Peter Buttenschön började som verkställande direktör i det tyska dotterbolaget 1999. Under 2000 tillträdde han som koncernchef. Under perioden maj 2002 t o m mitten av oktober 2002 var han verkställande direktör för det svenska dotterbolaget. Ytterligare information lämnas av: Mikael Wirén, arbetande styrelseordförande, telefon 08-555 177 90. HOIST - förvärvar och förädlar kreditportföljer bestående av förfallna konsumentkrediter, - har utvecklat ett framgångsrikt koncept att värdera och återvinna värden ur dessa kreditportföljer, - uppnår genom förhandling en lösning som ger kunden möjlighet att bli skuldfri. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/17/20030317BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/17/20030317BIT00250/wkr0002.pdf

Om oss

Hoists kärnverksamhet är att hantera förfallna konsumentkrediter. Företagets verksamhet startade i Sverige 1994. Sedan 1998 är vi även verksamma i Tyskland, där vi också är marknadsledande.

Dokument & länkar