Förslag till styrelse och revisorer

Förslag till styrelse och revisorer På bolagsstämman den 2 juni 2003 behandlas ordinarie ärenden som val av styrelse, val av revisorer och aktieutdelning. Aktieägare som representerar 35 procent av det totala antalet röster har meddelat bolaget ett förslag om omval av Roger Barris, Dieter Brender, Björn Edgren, Erik Fällström, Staffan Tjus och Mikael Wirén som ordinarie styrelseledamöter. Bengt Kjell har på grund av andra styrelseuppdrag och därigenom uppkommen tidsbrist avböjt omval. Christoffer Saidac föreslås omväljas som styrelsesuppleant. Som nya revisorer för Hoist International föreslås efter upphandling Olof Cederberg, Ernst & Young, och Anna Peyron, Ernst & Young. Som revisorssuppleanter föreslås Nilla Rocknö och Klas Wiberg, båda Ernst & Young. Revisorerna föreslås väljas för perioden fram till ordinarie bolagsstämma 2007. Som tidigare annonserats föreslår styrelsen en aktieutdelning om 10 SEK per aktie. Detta föreslås ske genom en ordinarie utdelning om 0,8 SEK per aktie av de vinstmedel som står till stämmans förfogande, dvs ca 12,4 MSEK av totalt 77 MSEK. Därutöver föreslås att 9,2 SEK utdelas per aktie ur fri fond, vilket innebär ytterligare 142,5 MSEK eller totalt 155 MSEK. Denna utbetalning förutsätter tingsrättens tillstånd att skapa en fri fond genom nedsättning av överkursfond samt delar av reservfond. Tingrättens beslut väntas komma i slutet av denna vecka eller i början av nästa vecka. Lämpliga avstämnings- och betalningsdagar för ovan angivna belopp avses såsom tidigare aviserats infalla under juni månad, och kommer slutligt att föreslås efter det att tingsrättens tillstånd erhållits. Ytterligare information lämnas av: Mikael Wirén, styrelseordförande, telefon 08-555 177 90 HOIST - förvärvar och förädlar kreditportföljer bestående av förfallna konsumentkrediter, - har utvecklat ett framgångsrikt koncept att värdera och återvinna värden ur dessa kreditportföljer, - uppnår genom förhandling en lösning som ger kunden möjlighet att bli skuldfri. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00480/wkr0002.pdf

Om oss

Hoists kärnverksamhet är att hantera förfallna konsumentkrediter. Företagets verksamhet startade i Sverige 1994. Sedan 1998 är vi även verksamma i Tyskland, där vi också är marknadsledande.

Dokument & länkar