Förtydligande med anledning av förekommande mediauppgifter

Förtydligande med anledning av förekommande mediauppgifter Med anledning av referat i media som i korthet återgett Hoist Internationals delårsrapport för första kvartalet 2003, vill bolaget för att undvika missförstånd göra följande förtydligande. Den förväntade förbättringen av resultat och kassaflöde under året som angetts i delårsrapporten avser den kvarvarande verksamheten, vars resultat under första kvartalet uppgick till 0,4 MSEK (-0,9). Detta resultat är exklusive resultatet av försäljningen av de svenska kreditportföljerna och avvecklingen av den svenska verksamheten samt kostnader för omstrukturering i Tyskland. Resultatet för hela verksamheten första kvartalet 2003 uppgick till 59,9 MSEK (7,8). Detta resultat inkluderar således vinsten av försäljningen av de svenska kreditportföljerna, avvecklingen av den svenska verksamheten, samt kostnader för omstrukturering i Tyskland. Ytterligare information lämnas av: Mikael Wirén, styrelseordförande, telefon 08-555 177 90 Peter Buttenschön, VD och koncernchef, telefon 08-555 177 90 Kristina Nordström, informationsansvarig, telefon 08-555 177 73 HOIST - förvärvar och förädlar kreditportföljer bestående av förfallna konsumentkrediter, - har utvecklat ett framgångsrikt koncept att värdera och återvinna värden ur dessa kreditportföljer, - uppnår genom förhandling en lösning som ger kunden möjlighet att bli skuldfri. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/02/20030502BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/02/20030502BIT00240/wkr0002.pdf

Om oss

Hoists kärnverksamhet är att hantera förfallna konsumentkrediter. Företagets verksamhet startade i Sverige 1994. Sedan 1998 är vi även verksamma i Tyskland, där vi också är marknadsledande.

Dokument & länkar