Hoist - starkt tredje kvartal och ledningsförändring

Report this content

Hoist - starkt tredje kvartal och ledningsförändring Hoist redovisar ett resultat före skatt på 25,2 MSEK för perioden januari till september 2002. Fullständig delårsrapport publiceras som tidigare aviserats den 23 oktober 2002. Koncernchef Peter Buttenschön utses nu även till VD för HOIST Kreditverwaltung AG i Tyskland, Hoists största marknad. Staffan Tjus tillträder samtidigt som tillförordnad VD för det svenska dotterbolaget. Staffan Tjus är styrelseledamot i moderbolaget HOIST International AB och har tidigare varit koncernchef i Hoist. Tibor Veres återgår till sin uppgift som Senior Manager Business Development. Resultat i korthet: ·Operativt kassaflöde fortsatt starkt. Kundintäkterna ökade till 215 MSEK (205) för niomånadersperioden januari till september vilket innebär en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. ·Resultat före skatt uppgick till 25,2 MSEK (44,1) för perioden januari till september 2002. Under andra kvartalet belastades resultatet av engångskostnader för omstrukturering i den svenska verksamheten på 3,0 MSEK och kostnader för ny finansieringsram på 1,3 MSEK. ·Tredje kvartalets resultat före skatt uppgår till 14,5 MSEK (18,9). Resultatet för tredje kvartalet 2001 inkluderar en engångsintäkt på 3,0 MSEK. ·Tidigare angiven resultatprognos om att "helårsresultat före skatt förväntas uppgå till minst 30 MSEK" kvarstår. Kommentar till ledningsförändring: "Ett framgångsrikt förändringsarbete har genomförts av Peter Buttenschön i den svenska organisationen. Lönsamheten har lyfts tack vare lägre kostnader och effektivare resursutnyttjande. Nye VD:n Staffan Tjus kan nu ta över en väl fungerande produktionsenhet. För att ta vara på de positiva erfarenheterna från Sverige kommer nu Peter Buttenschön att återgå till Hoists tyska verksamhet. Tyskland är Hoists viktigaste marknad och då den tyska marknaden fortsätter att expandera är det givetvis viktigt för oss att där ytterligare effektivisera produktionen", säger Hoists styrelseordförande, Mikael Wirén. Den fullständiga delårsrapporten publiceras som tidigare aviserats den 23 oktober 2002. Ytterligare information lämnas av: Mikael Wirén, styrelseordförande, telefon 08-555 177 90. Peter Buttenschön, VD och Koncernchef, telefon 08-555 177 90. HOIST - förvärvar och förädlar kreditportföljer bestående av förfallna konsumentkrediter. - har utvecklat ett framgångsrikt koncept att värdera och återvinna värden ur dessa kreditportföljer. - uppnår genom förhandling en lösning som ger kunden möjlighet att bli skuldfri. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00330/wkr0002.pdf

Dokument & länkar