Hoist förvärvar portfölj med 4700 krediter

Hoist förvärvar portfölj med 4 700 förfallna krediter Ingår ramavtal med GE Capital i Tyskland för perioden 2002-2005 Hoist International har slutit avtal med Service Bank, GE Capital Bank i Tyskland, om förvärv av totalt cirka 9 200 förfallna konsumentkrediter. Den total kapitalfordran är cirka 350 miljoner kronor. Avtalet omfattar dels en portfölj om 4 700 förfallna konsumentkrediter med en kapitalfordran om 135 miljoner kronor med omedelbart tillträde. Dels omfattar avtalet även framtida leveranser av totalt cirka 4 500 krediter med en uppskattad kapitalfordran om 215 miljoner kronor under åren 2002 till 2005. Krediterna har vid övertagandet inga kassaflöden. I och med förvärvet blir Hoist International outsourcing-partner till GE Capital i Tyskland avseende förfallna konsumentkrediter. Parterna har ingått ett ramavtal för perioden 2002 till 2005. Det här är ett viktigt avtal för oss och flera förvärv kan förväntas den närmaste tiden, säger Peter Buttenschön, VD och koncernchef. De nya förvärven väntas framförallt i Tyskland där utbudet av kreditportföljer har exploderat under den senaste tiden av ekonomisk osäkerhet. - Lågkonjunkturen påskyndar beslutsprocessen hos de europeiska kreditinstituten. För dem är det viktigt att finna rätt samarbetspartner som effektivt och seriöst hanterar deras kunder. Det innebär att de kan frigöra resurser både personellt och i balansräkningen, säger Peter Buttenschön. Ytterligare information lämnas av: Peter Buttenschön, VD och koncernchef, tfn 08-555 177 90. Fakta: · Hoist Internationals verksamhet i Sverige startade 1994. Sedan 1998 är företaget verksamt i Tyskland där man är marknadsledande. Under 2001 har Hoist även etablerat sig i Frankrike · För det tredje kvartalet 2001 presenterades ett mycket starkt resultat: 18,9 Mkr (6,3 Mkr motsvarande period 2000). · Största ägare är bankkoncernen Deutsche Bank. Hoist förvärvar och förädlar kreditportföljer bestående av förfallna konsumentkrediter. Hoist har utvecklat ett framgångsrikt koncept att värdera och återvinna värden ur dessa kreditportföljer. Hoist uppnår genom förhandling en lösning som ger kunden möjlighet att bli skuldfri. Hoist är verksamt i Tyskland, Frankrike och Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/26/20011126BIT00860/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/26/20011126BIT00860/bit0001.pdf

Om oss

Hoists kärnverksamhet är att hantera förfallna konsumentkrediter. Företagets verksamhet startade i Sverige 1994. Sedan 1998 är vi även verksamma i Tyskland, där vi också är marknadsledande.

Dokument & länkar