Hoist i affär med ny tysk storbank

Report this content

Hoist i affär med ny tysk storbank Hoist har ingått ett avtal med den tyska storbanken Commerzbank om förvärv av en kreditportfölj. Avtalet omfattar dels en portfölj med 11 000 krediter med en sammanlagd kapitalfordran om ca 1,5 miljarder SEK, dels årliga leveranser om ca 3 000 krediter under en period av upp till 10 år. Affären ökar Hoists antal krediter i Tyskland med ca 5 procent. Kreditportföljen övertas den 1 november 2002 och saknar initialt kassaflöde varför årets resultat inte kommer att påverkas. "Commerzbank är Tysklands fjärde största bank och en ny affärsrelation för Hoist. Den här affären plus affären med Deutsche Bank för 10 månader sedan befäster Hoists starka ställning på den tyska marknaden. Hoist kommer inte att behöva anställa personal för att hantera de nya krediterna varför en positiv resultateffekt av förvärvet kan förväntas redan nästa år. Utbudet av kreditportföljer i Tyskland har som förväntat ökat under året och vi bedömer prisbilden som fortsatt mycket intressant. Fler affärer är att vänta", säger Hoists VD, Peter Buttenschön. Ytterligare information lämnas av: Peter Buttenschön, VD och koncernchef, telefon 08-555 177 90. Mikael Wirén, styrelseordförande, telefon 08-555 177 90. HOIST - förvärvar och förädlar kreditportföljer bestående av förfallna konsumentkrediter. - har utvecklat ett framgångsrikt koncept att värdera och återvinna värden ur dessa kreditportföljer. - uppnår genom förhandling en lösning som ger kunden möjlighet att bli skuldfri. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/04/20021004BIT00650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/04/20021004BIT00650/wkr0002.pdf

Dokument & länkar