Hoist International delårsrapport 3: Kvartal 1 juli-30 september 2002, delår 1 januari-30 september 2002

Report this content

Hoist International delårsrapport 3: Kvartal 1 juli - 30 september 2002, delår 1 januari - 30 september 2002. · Operativt kassaflöde fortsatt starkt. Kundintäkterna under tredje kvartalet 2002 uppgick till 77,2 MSEK (75,3 MSEK, justerat för en intäkt av engångskaraktär om 3 MSEK under tredje kvartalet 2001). För perioden januari till september 2002 har kundintäkterna ökat till 215,2 MSEK (205,2 MSEK). · Resultat före skatt för tredje kvartalet 14,5 MSEK (jämförbart resultat för motsvarande period 2001, justerat för en intäkt av engångskaraktär om 3 MSEK, var 15,9 MSEK). Resultatet för niomånadersperioden januari till september uppgick till 25,2 MSEK (41,1, jämförbart resultat). · Vinsten per aktie för tredje kvartalet uppgick till 0,64 SEK (0,94) och för niomånadersperioden januari till september 1,07 SEK (1,98). · Tidigare lämnad prognos för helåret om ett resultat före skatt med minst 30 MSEK kvarstår. · Tredje kvartalet är normalt bolagets starkaste kvartal. De kostnadsbesparingar som genomfördes i den svenska verksamheten under andra kvartalet har börjat ge utslag i resultatet. · Avtalsportföljen, summan av med kunder uppgjorda och avtalade framtida betalningar minus förväntat bortfall, ökade under tredje kvartalet med 29 MSEK och uppgick per den 30 september 2002 till 598 MSEK, att jämföras med 484 SEK den 30 september 2001 och 569 MSEK per den 30 juni 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01670/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01670/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar