Hoist kallar till extra bolagsstämma

Hoist kallar till extra bolagsstämma Hoist International AB (publ) har den 28 januari i år offentliggjort att styrelsen kommer att föreslå en extraordinär utdelning, till följd av att Hoist ingått avtal om försäljning av de svenska kreditportföljerna. Utdelningsbeloppet bedöms motsvara minst 10 kr per aktie och bestäms slutligt, förutsatt att överlåtelsen fullföljts, av den ordinarie bolagsstämman som är planerad till den 23 april 2003. För att möjliggöra utbetalningen behöver en betydande del av bolagets bundna reserver först omvandlas till fria medel. Detta förutsätter stämmobeslut samt rättens tillstånd, vilket tar ett antal månader att erhålla. För att inte fördröja utbetalningen alltför lång tid har styrelsen såsom aviserats beslutat kalla till extra bolagsstämma för omvandling av bolagets överkursfond samt del av reservfond. Stämmodag blir den 20 februari 2003, en vecka efter bokslutskommunikéns offentliggörande. Något annat beslut skall inte fattas av den extra stämman. Det blir således den ordinarie stämman som fattar utbetalningsbeslutet, bestämmer belopp och avstämningsdag. Styrelsen bedömer att utbetalning skall kunna ske under maj/juni och kan komma att ske vid två tillfällen. Ytterligare information lämnas av: Mikael Wirén, styrelseordförande, telefon 08-555 177 90 Kristina Nordström, informationsansvarig, telefon 08-555 177 73 HOIST - förvärvar och förädlar kreditportföljer bestående av förfallna konsumentkrediter, - har utvecklat ett framgångsrikt koncept att värdera och återvinna värden ur dessa kreditportföljer, - uppnår genom förhandling en lösning som ger kunden möjlighet att bli skuldfri. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/03/20030203BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/03/20030203BIT00270/wkr0002.pdf

Om oss

Hoists kärnverksamhet är att hantera förfallna konsumentkrediter. Företagets verksamhet startade i Sverige 1994. Sedan 1998 är vi även verksamma i Tyskland, där vi också är marknadsledande.

Dokument & länkar