Hoist stärker greppet om den tyska marknaden

Report this content

Hoist stärker greppet om den tyska marknaden Hoist utökar samarbetet med Citibank AG som är Tysklands största konsument-kreditbank. I ett nytt avtal kommer Citibank AG att årligen leverera minst 12 000 förfallna konsumentkrediter med en uppskattad kapitalfordran om ca 550 MSEK till Hoist. Krediterna kommer att levereras till Hoist kvartalsvis med början innevarande kvartal. De årliga leveranserna utgör ca 5% av Hoists nuvarande antal krediter. Avtalet gäller tills vidare och krediterna kommer att hanteras av Hoist på vinstdelningsbasis. Affären beräknas kunna ge en positiv resultateffekt för Hoist redan under nästa år. -"För Hoist är den här typen av långsiktig relation med löpande leveranser av krediter mycket viktig dels för att det tryggar bolagets tillväxt dels därför att våra konkurrenter får det svårare att ta sig in på marknaden. Utbudet av kreditportföljer i Tyskland har som förväntat ökat under året och vi bedömer prisbilden som fortsatt mycket intressant. Fler affärer är att vänta", säger Hoists VD, Peter Buttenschön. Ytterligare information lämnas av: Peter Buttenschön, VD och koncernchef, telefon 08-555 177 90. Mikael Wirén, styrelseordförande, telefon 08-555 177 90 HOIST * förvärvar och förädlar kreditportföljer bestående av förfallna konsumentkrediter. * har utvecklat ett framgångsrikt koncept att värdera och återvinna värden ur dessa kreditportföljer. * uppnår genom förhandling en lösning som ger kunden möjlighet att bli skuldfri. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00430/wkr0002.pdf

Dokument & länkar