Hoists optionsprogram 98/2001 för personalen fulltecknat

Hoists optionsprogram 98/2001 för personalen fulltecknat Det egna kapitalet förstärks med drygt 19 miljoner efter emission De teckningsoptioner som Hoist utgivit 1998 till förmån för personalen har i stort sett utnyttjats till fullo. Teckningstiden gick ut den 15 december 2001 och teckningskursen var 50,90 kronor. Det innebär att totalt utges 377.800 nya B-aktier. Det egna kapitalet ökas därmed med 19.230.000 kronor. I samband med detta har den nuvarande företagsledningen lämnat sina optioner till försäljning. Då anskaffningen av de optionerna gjordes till marknadspris har företagsledningen inte gjort några, eller i vissa fall mycket små, realisationsvinster. Det tillskott till det egna kapitalet som nu erhålles innebär gör att Hoist är rustade för fler affärer på den europeiska marknaden för förfallna konsumentkrediter. Detta stärker kassan och ökar naturligtvis möjligheterna för ytterligare förvärv, säger Peter Buttenschön, VD och koncernchef. Ytterligare information lämnas av: Peter Buttenschön, VD och koncernchef, tfn 08-555 177 90. Nya rapporttillfällen fastställda för nästkommande år: Bokslutskommuniké år 2001 2002-02-22 Delårsrapport I 2002-04-24 Ordinarie bolagsstämma 2002-04-24 Delårsrapport II 2002-08-20 Delårsrapport III 2002-10-23 Fakta: · Hoist Internationals verksamhet i Sverige startade 1994. Sedan 1998 är företaget verksamt i Tyskland där man är marknadsledande. · För det tredje kvartalet 2001 presenterades ett mycket starkt resultat: 18,9 Mkr (6,3 Mkr motsvarande period 2000). · Största ägare är Europas största bankkoncern Deutsche Bank. Hoist förvärvar och förädlar kreditportföljer bestående av förfallna konsumentkrediter. Hoist har utvecklat ett framgångsrikt koncept att värdera och återvinna värden ur dessa kreditportföljer. Hoist uppnår genom förhandling en lösning som ger kunden möjlighet att bli skuldfri. Hoist är verksamt i Tyskland, Frankrike och Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00460/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00460/bit0001.pdf

Om oss

Hoists kärnverksamhet är att hantera förfallna konsumentkrediter. Företagets verksamhet startade i Sverige 1994. Sedan 1998 är vi även verksamma i Tyskland, där vi också är marknadsledande.

Dokument & länkar