Omstrukturering av verksamheten i Tyskland

Omstrukturering av verksamheten i Tyskland Hoist fortsätter att rationalisera den tyska verksamheten och 33 anställda kommer att med omedelbar verkan sluta sin anställning i Tyskland. Detta görs i samband med införandet av förbättrade arbetsmetoder, vilka medför en högre produktivitet. Genom förändringarna kommer de löpande lönekostnaderna att minskas betydligt. Direkta kostnader för omstruktureringen uppgår till 9 MSEK och kommer att påverka resultatet för det första kvartalet 2003. Antalet anställda i Tyskland uppgår från och med andra kvartalet 2003 till 97 heltidsanställda. Trots pågående omstrukturering har kundintäkterna ökat under första kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år. Det finns fortfarande ett stort utbud av kreditportföljer i Tyskland och med den nya, effektivare organisationen har Hoist kapacitet att hantera dels de 30 000 nya krediter som levererats de senaste månaderna, dels de krediter som förväntas förvärvas under resten av året. Ytterligare information lämnas av: Mikael Wirén, styrelseordförande, telefon 08-555 177 90. Kristina Nordström, informationsansvarig, telefon 08-555 177 73. HOIST - förvärvar och förädlar kreditportföljer bestående av förfallna konsumentkrediter. - har utvecklat ett framgångsrikt koncept att värdera och återvinna värden ur dessa kreditportföljer. - uppnår genom förhandling en lösning som ger kunden möjlighet att bli skuldfri. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT00830/wkr0002.pdf

Om oss

Hoists kärnverksamhet är att hantera förfallna konsumentkrediter. Företagets verksamhet startade i Sverige 1994. Sedan 1998 är vi även verksamma i Tyskland, där vi också är marknadsledande.

Dokument & länkar