50-talet medarbetare i Workington och 20 i Iggesund har varslats om uppsägning

50-talet medarbetare i Workington och 20 i Iggesund har varslats om uppsägning Iggesund Paperboard har varslat ett 50-tal medarbetare, huvudsakligen tjänstemän, om uppsägning vid kartongbruket i Workington, Storbritannien. Bakgrunden till varslet är brukets otillfredsställande lönsamhet. Personalreduktionen är en del i ett åtgärdsprogram, som syftar till sänkta kostnader. Därutöver ingår i programmet åtgärder för ökad effektivitet och högre produktion. Holmens VD och koncernchef Göran Lundin: - Koncernen har så här långt inte kunnat dra full nytta av gjorda investeringar i bruket. Syftet med personalneddragningen är att åstadkomma en nödvändig kostnadsreduktion, men vi måste också fokusera på övriga delar av åtgärdsprogrammet. Workington sysselsätter f n cirka 525 personer. Vidare har det av Holmen helägda dotterbolaget Skärnäs Terminal AB i Iggesund varslat 20 personer, varav 14 kollektivanställda och sex tjänstemän, om uppsägning. Främsta orsak är minskad vedimport till terminalen. Skärnäs Terminal AB sysselsätter f n ett 70-tal personer. För ytterligare information, kontakta gärna Holmens VD och koncernchef Göran Lundin, tel. 08/666 21 00, och Björn Kvick, VD för Iggesund Paperboard, tel. 0650/280 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00200/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00200/bit0001.pdf

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2018 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar