Bokslutsrapport för 2002

BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2002 * Koncernens resultat efter finansiella poster blev 2 564 (2001: 2 294) Mkr. Holmen Papers rörelseresultat minskade med 746 Mkr, medan Iggesund Paperboards rörelseresultat ökade med 363 Mkr. I resultatet 2001 ingick jämförelsestörande poster om 620 Mkr. Koncernens resultat för fjärde kvartalet uppgick till 611 (K3-02: 676) Mkr. Rörelseresultaten för Holmen Paper och Iggesund Paperboard var under fjärde kvartalet 156 Mkr respektive 22 Mkr lägre än under tredje kvartalet, medan Holmen Skogs resultat var 93 Mkr högre. * Resultatet efter skatt blev 1 959 (2 186) Mkr. Avkastningen på eget kapital var 13,7 (16,0) procent. * Styrelsen föreslår en utdelning om 11 (10) kronor per aktie. * Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var fortsatt svagt under fjärde kvartalet. Holmen Papers leveranser ökade något men produktionen fortsatte att begränsas. Priserna var oförändrade för fjärde kvartalet. Priserna för 2003 kommer att gå ned, men förhandlingarna är inte helt avslutade. För kartong var marknadsläget stabilt under fjärde kvartalet. Iggesund Paperboards leveranser minskade säsongsmässigt. Prishöjningar har genomförts. * Beslutet att uppföra en ny tidningspappersmaskin vid koncernens spanska bruk framflyttas tills vidare. För ytterligare information kontakta gärna: Göran Lundin, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 00 Anders Almgren, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 666 21 16 Christer Lewell, informationsdirektör, tel 08 - 666 21 15. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00470/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00470/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2019 uppgick Holmens omsättning till cirka 17 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar