Datum för finansiella rapporter och årsstämma 2009

Holmens ekonomiska rapportering 2009 sker enligt följande:

5 februari Bokslutsrapport för 2008

7 maj Delårsrapport, januari – mars

13 augusti Delårsrapport, januari – juni

4 november Delårsrapport, januari – september

Årsstämma hålls den 24 mars.

Årsredovisning för 2008 utkommer i början av mars och distribueras till aktieägarna via post.


I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdagen den 17 juni 2008 kl. 16.00.

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2019 uppgick Holmens omsättning till cirka 17 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar