Definitiv överenskommelse nu träffad om förvärvet av Papelera Pensinsular

Definitiv överenskommelse nu träffad om förvärvet av Papelera Peninsular Holmen har nu träffat definitiv överenskommelse med spanska Unipapel om att förvärva företaget Papelera Peninsular. Köpeskillingen motsvarar cirka 2 000 Mkr på skuldfri bas. Förvärvet förutsätter konkurrensmyndighetens godkännande. Papelera Peninsular omfattar ett tidningspappersbruk, som togs i drift för två år sedan och är beläget strax söder om Madrid. Även två delägda bolag för insamling av returpapper ingår. Bruket och dess nya pappersmaskin är under uppkörning och kapaciteten kommer efter intrimning att uppgå till cirka 200 000 ton per år. Hela produktionen baseras på returpapper. Holmens VD och koncernchef Per Ericson kommenterar: - Förvärvet sker i enlighet med Holmen-koncernens strategiska inriktning, som innebär tillväxt och utveckling inom tidnings- och journalpapper. Förvärvet gör att vi kan vidareutveckla vår redan starka position som en ledande leverantör till de europeiska dagspressförlagen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/08/20000608BIT01080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/08/20000608BIT01080/bit0002.pdf

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2018 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar