Delårsrapport januari-mars 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2003 Kvartal Helår Mkr 1-03 4-02 1-02 2002 Nettoomsättning 4 001 4 120 3 938 16 081 Rörelseresultat 635 638 743 2 713 Resultat efter finansiella poster 581 611 705 2 564 Resultat efter skatt 389 436 499 1 959 Vinst per aktie (före utspädning), kr 4,86 5,46 6,20 24,50 Vinst per aktie (efter utspädning), kr 4,69 5,25 6,00 23,58 Avkastning på eget kapital, % 10,3 11,7 14,4 13,7 · Koncernens resultat efter finansiella poster för januari-mars blev 581 (januari-mars 2002: 705) Mkr. Holmen Papers rörelseresultat minskade med 284 Mkr, medan Iggesund Paperboards rörelseresultat ökade med 88 Mkr. Jämfört med fjärde kvartalet 2002 minskade resultatet med 30 Mkr. Holmen Papers resultat minskade med 151 Mkr, medan resultaten för Iggesund Paperboard och Holmen Kraft ökade med 64 respektive 110 Mkr. · Resultatet efter skatt blev 389 (499) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 4,86 (6,20) kronor. Avkastningen på eget kapital var 10,3 (14,4) procent. · Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var svagt under första kvartalet men har stabiliserats. Holmen Papers produktion har fortsatt att begränsas. Priserna minskade i genomsnitt med cirka tio procent jämfört med föregående kvartal. För kartong var marknadsläget stabilt under kvartalet med fortsatt stark efterfrågan utanför Västeuropa. Iggesund Paperboards leveranser ökade och kapacitetsutnyttjandet var högt. Priserna var stabila efter de höjningar som genomfördes under fjärde kvartalet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00720/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00720/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2019 uppgick Holmens omsättning till cirka 17 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar