Göran Lundin ny VD och koncernchef i Holmen

Göran Lundin ny VD och koncernchef i Holmen Styrelsen i Holmen har utsett Göran Lundin till ny verkställande direktör och koncernchef i Holmen. Lundin har sedan den 1 juni i år varit vice verkställande direktör och tillträder befattningen idag. Göran Lundin efterträder Per Ericson. Eftersom Ericson lämnat befattningen som koncernchef kommer han också att lämna Holmens styrelse. Göran Lundin har mångårig anställning i Holmen och har bl a varit chef för pappersbruken Wargön, Hallsta och Braviken. Under perioden 1989 - 2001 var han verkställande direktör i affärsområdet Holmen Paper, som omfattar koncernens tidnings- och journalpappersrörelse. För ytterligare information, kontakta Fredrik Lundberg (ordförande i styrelsen för Holmen AB) och Göran Lundin kl. 9 15 - 11 idag. Tel. 08/666 21 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00110/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00110/bit0002.pdf

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2018 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar