Holmen köper tillbaka vattenkraft för 1,7 miljarder

Holmen köper tillbaka vattenkraft för 1,7 miljarder Holmen köper tillbaka vattenkraft om 541 GWh i Umeälven för sammanlagt drygt 1,7 miljarder kronor. Affären genomförs per årsskiftet 2002/2003 sedan Holmen beslutat utnyttja en option att köpa tillbaka tillgångarna, som 1983 såldes i form av en s k partnerfinansiering. Affärsområdet Holmen Kraft hanterar redan den kraft som produceras av de berörda kraftverken mot att partnerfinansiärerna erhåller viss avtalad ersättning. För Holmen innebär återköpet att resultatet före skatt förbättras med cirka 45 Mkr på årsbasis fr o m 2003 genom att Holmen Krafts rörelseresultat förbättras med cirka 135 Mkr samtidigt som räntekostnader för finansieringen av återköpet bedöms öka koncernens finansnetto med cirka 90 Mkr. Affären medför att koncernens skuldsättningsgrad ökar med cirka 0,1. När återköpet är genomfört äger Holmen cirka 920 GWh vattenkraft. Därutöver förfogar Holmen över cirka 170 GWh partnerfinansierad kraft. För kommentar, kontakta gärna Göran Lundin, VD och koncernchef, tel. 08/666 21 00 Anders Almgren, ekonomi- och finansdirektör, tel. 08/666 21 00 alt. 070/644 51 74 Åke Eklöf, VD Holmen Kraft, tel. 0660/754 00 alt. 070/574 49 44 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT00180/wkr0002.pdf

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2018 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar