Holmen överklagar beslut om eftertaxering

Report this content

Holmen överklagar beslut om eftertaxering Holmen avser överklaga skattemyndighetens beslut om att eftertaxera dotterbolaget MoDo Capital AB. Det sammanlagda beloppet för skatter och avgifter uppgår till cirka 500 Mkr. Bolaget delar inte skattemyndighetens syn i ärendet. Bolaget anser att saken redan är slutgiltigt prövad och avgjord. Skattemyndigheten granskade ärendet redan 1998 och godkände då inte avdraget. Bolaget överklagade beslutet. Länsrätten gav bolaget rätt och medgav avdraget i dom den 22 maj 2001. Domen överklagades inte av skattemyndigheten och har därmed vunnit laga kraft. Bolaget anser att möjlighet till eftertaxering inte föreligger och delar inte heller i övrigt skattemyndighetens bedömning. För ytterligare information, kontakta gärna Holmens ekonomi- och finansdirektör Anders Almgren. Tel. 08-666 21 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/08/20030108BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/08/20030108BIT00230/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar