Holmen överklagar beslut om höjd taxering

Holmen överklagar beslut om höjd taxering Skattemyndigheten har beslutat att höja taxeringen för Holmen AB med omkring 2 600 Mkr, vilket skulle motsvara en skattekostnad på drygt 700 Mkr. Beslutet baseras på bolagets kapitalnedsättning och utdelning från koncernens franska verksamhet som redovisades i deklarationen för år 2001. Bolaget anser att skattemyndighetens beslut saknar rättslig grund och avser att överklaga beslutet till länsrätten. Vid frågor, kontakta Holmens ekonomi- och finansdirektör Anders Almgren, tel. 08-666 21 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT20020/wkr0001.pdf Holmen överklagar beslut om höjd taxering http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT20020/wkr0003.doc

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2019 uppgick Holmens omsättning till cirka 17 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar