Holmens bolagsstämma - Utdelning 11 kronor

Holmens bolagsstämma Utdelning 11 kronor Vid ordinarie bolagsstämma i Holmen AB på onsdagen fastställdes utdelningen till 11 kronor per aktie. Styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Carl Kempe, Hans Larsson, Göran Lundin, Arne Mårtensson, Bengt Pettersson, Per Welin och Christer Zetterberg omvaldes. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Fredrik Lundberg till ordförande och Carl Kempe till vice ordförande. Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om förvärv av bolagets aktier på börs. Bolagets innehav av egna aktier får inte överstiga tio procent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om att överlåta återköpta aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamheter eller för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning får ske över börs. VD och koncernchef Göran Lundins anförande vid bolagsstämman återges på Holmens hemsida www.holmen.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT01030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT01030/wkr0002.pdf

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2019 uppgick Holmens omsättning till cirka 17 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar