INBJUDAN TILL PRESS- OCH ANALYTIKERKONFERENS

INBJUDAN TILL PRESS- OCH ANALYTIKERKONFERENS Holmen offentliggör delårsrapport för januari-juni onsdagen den 18 augusti. Med anledning av rapporten inbjuder vi härmed till press- och analytikerkonferens samma dag kl. 14.30. Plats: Strindbergssalen, Berns kongresscenter, Berzelii Park, Stockholm. Rapporten presenteras och kommenteras av VD och koncernchef Magnus Hall samt ekonomi- och finansdirektör Anders Almgren. Hjärtligt välkommen! Christer Lewell Informationsdirektör Holmen är en skogsindustrikoncern med produktionskapaciteten 2,4 miljoner ton papper och kartong per år. Europa är med cirka 90 procent av omsättningen den klart dominerande marknaden. Holmen Paper producerar papper för tryck av dagstidningar, tidskrifter, kataloger och reklam vid tre svenska och ett spanskt bruk. Iggesund Paperboard tillverkar vid två svenska och ett engelskt bruk kartong för förpackningar och grafiska ändamål. Iggesund Timber producerar trävaror vid ett svenskt sågverk. Holmen Skog förvaltar koncernens skogar på en miljon hektar och den årliga avverkningen i egen skog är cirka 2,5 miljoner kubikmeter. Holmen förbrukar årligen cirka 4,5 miljoner kubikmeter virke. Holmen Skogs resultat kommer i huvudsak från försäljning av virke som avverkats i egen skog. Holmen Kraft producerar ett normalår cirka 1 100 GWh el vid hel- och delägda vattenkraftverk i Sverige. Holmen förbrukar årligen cirka 4 200 GWh el. Holmen Krafts resultat kommer huvudsakligen från produktion av hel- och delägd vattenkraft. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/04/20040804BIT21210/wkr0001.pdf Inbjudan press- och analytikerkonferens http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/04/20040804BIT21210/wkr0003.doc

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2019 uppgick Holmens omsättning till cirka 17 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar