IT/Verksamhetsutveckling

IT/Verksamhetsutveckling ny koncernstab i Holmen Holmen har beslutat inrätta en ny koncernstabsfunktion, IT/Verksamhetsutveckling. Staben skall offensivt medverka till att utveckla koncernens informationsstrategi med avseende på de möjligheter som IT-tekniken och Internet erbjuder för såväl den egna organisationen som i marknadsföringen av koncernens produkter. Till chef för den nya stabsfunktionen har utsetts Anders Edstedt, tidigare IT-direktör inom Modo Paper. Edstedt tillträdde befattningen den 16 maj. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00790/bit0002.pdf

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2019 uppgick Holmens omsättning till cirka 17 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar