Lars Strömberg ny miljöchef i Holmen

Lars Strömberg ny miljöchef i Holmen Filosofie doktor Lars Strömberg har med placering i Stockholm anställts som miljöchef i Holmen-koncernen. Strömberg tillträder befattningen den 2 maj och ersätter då nuvarande miljöchefen Bengt Hultman som går i pension den 1 juni. Lars Strömberg kommer närmast från AssiDomän, där han innehaft motsvarande befattning sedan 1995. Strömberg var dessförinnan verksam inom bl a STFI (Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstitut) och ÅF-IPK. Miljöchefsfunktionen ingår i Holmens koncernstab Teknik med Sven Wird som chef. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT01310/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT01310/bit0003.pdf

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2019 uppgick Holmens omsättning till cirka 17 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar