Lundbergs utfärdar köpoptioner till ledande befattningshavare i Holmen

Lundbergs utfärdar köpoptioner till ledande befattningshavare i Holmen L E Lundbergföretagen AB har genom sitt helägda dotterbolag L E Lundberg Kapitalförvaltning AB utfärdat totalt 256 000 köpoptioner avseende B- aktier i Holmen. Optionerna har till marknadsmässigt pris och mot kontant betalning överlåtits till 40 ledande befattningshavare inom Holmen-koncernen. Syftet med erbjudandet är att ytterligare främja delaktighet och engagemang i Holmen. Erbjudandet avses ersätta ett liknande optionsprogram som löper 1998/2003. Erbjudandet har omfattat upp till 5 000 respektive 10 000 optioner per person, förutom VD som erbjudits 20 000 optioner. Varje option medför rätt att under tiden 1 februari - 15 mars 2007 förvärva en aktie av serie B i Holmen från L E Lundberg Kapitalförvaltning AB eller från anvisad part. Lösenpriset är 219 kronor per aktie. Handelsbanken Securities har fastställt ett marknadsmässigt pris på optionerna. Priset är 25 kronor per option och baseras på den genomsnittliga aktiekursen under perioden 30 augusti - 5 september 2002, vilken var 201,25 kronor. L E Lundbergföretagen AB är moderbolag till Holmen och äger 52 procent av rösterna och 27 procent av kapitalet i bolaget. Erbjudandet har prövats och godkänts av styrelsen i Holmen. För ytterligare information, kontakta informationsdirektör Christer Lewell. Tel 08-666 21 15. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/10/20020910BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/10/20020910BIT00200/wkr0002.pdf

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2018 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar