Ny chef för koncernstab Personal

Ny chef för koncernstab Personal Holmens personaldirektör Ingalill Landfors avgår med pension den 28 februari 2001. Thommy Haglund har utsetts till ny personaldirektör och chef för koncernstab Personal. Haglund är f n personalchef inom ABB Contracting AB och tillträder den nya befattningen i maj. För ytterligare information, kontakta gärna: Holmens VD och koncernchef Per Ericson, tel 08 - 666 21 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00730/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00730/bit0002.pdf

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2018 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar