Ordinarie bolagsstämma 2003

Ordinarie bolagsstämma 2003 STYRELSE Aktieägare som tillsammans representerar cirka 75 procent av rösterna i Holmen AB har anmält att de vid den ordinarie bolagsstämman onsdagen den 26 mars 2003 vid val av styrelse kommer att föreslå omval av följande ordinarie ledamöter: Fredrik Lundberg, Carl Kempe, Hans Larsson, Göran Lundin, Arne Mårtensson, Bengt Pettersson, Per Welin och Christer Zetterberg. BEMYNDIGANDE ATT åTERKöPA AKTIER M M Styrelsen föreslår att bolagsstämman i likhet med föregående år skall bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier. Förslaget innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om att förvärva bolagets aktier på börs. Förvärv får avse aktier av serie A eller B och skall få ske av högst så många aktier att bolagets innehav inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Avyttring av egna aktier föreslås få ske som likvid vid förvärv eller för att finansiera förvärv. Kallelse till stämman publiceras onsdagen den 19 februari 2003. För ytterligare information, kontakta gärna styrelsens sekreterare Johan Flodström, tel. 08/666 21 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00900/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00900/wkr0002.pdf

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2019 uppgick Holmens omsättning till cirka 17 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar