Rapportdatum Holmen

RAPPORTDATUM SAMT TIDPUNKT FÖR ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2001 Holmens ekonomiska rapportering år 2001 sker enligt följande: 5 februari Bokslutskommuniké för 2000 26 april Delårsrapport för perioden januari - mars 15 augusti Dito, januari - juni 25 oktober Dito, januari - september Ordinarie bolagsstämma hålls den 20 mars. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00820/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00820/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar