Rapportdatum samt tidpunkt för ordinarie bolagsstämma 2004

Holmen Rapportdatum samt tidpunkt för ordinarie bolagsstämma 2004 Holmens ekonomiska rapportering 2004 sker enligt följande: 3 februari Bokslutsrapport för 2003 29 april Delårsrapport, januari - mars 18 augusti Delårsrapport, januari - juni 28 oktober Delårsrapport, januari - september Ordinarie bolagsstämma hålls den 30 mars. Årsredovisning för 2003 distribueras i början av mars. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00410/wkr0002.pdf

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2019 uppgick Holmens omsättning till cirka 17 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar