Bokslutskommuniké 2000

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2000

- Hotellfastighetsbolaget Caponas hyresintäkter steg med 14 procent till 267 (234) MSEK. För jämförbara enheter steg hyresintäkterna med 8 procent. - Resultatet efter finansnetto, exklusive intäkter av engångskaraktär, ökade med 20 procent till 125 (104) MSEK. Inklusive intäkter av engångskaraktär, vilka uppgick till 5 (0) MSEK, ökade resultatet efter finansnetto till 130 (104) MSEK. - Resultatet efter skatt steg till 103 (89) MSEK. Resultatet per aktie efter skatt ökade med 18 procent till 5,21 (4,43) SEK. - Under året förvärvade Capona två hotellfastigheter för totalt 143 (102) MSEK samt återköpte cirka 3,2 procent av Caponas totala antal aktier för 32 (0) MSEK. - Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 (3,00) SEK per aktie, vilket motsvarar cirka 67 procent av årets resultat efter skatt per aktie. ÅRET I SAMMANDRAG Hotellfastighetsbolaget Caponas hyresintäkter steg under året med 14 procent till 267 (234) MSEK. För jämförbara hotellfastigheter ökade hyresintäkterna med 8 procent. Denna ökning förklaras av Caponas omsättningsbaserade hyresavtal som genererat högre intäkter till följd av hotellens ökade omsättning. Detta i sin tur är en följd av den fortsatt goda hotellkonjunkturen. Hotellfastighetsförvärv och omsättningshöjande investeringar bidrog också till intäktsökningen. Direktavkastningen steg till 10,1 (9,5) procent. Resultatet från fastighetsverksamheten ökade med 13 procent till 184 (162) MSEK. Resultatet från de tre hotell som drivs i egen regi, den egna hotelloperatörsverksamheten, uppgick till 23 (17) MSEK, en ökning med 39 procent. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 192 (160) MSEK. Resultatet efter finansnetto, exklusive intäkter av engångskaraktär, ökade med 20 procent till 125 (104) MSEK. Inklusive intäkter av engångskaraktär, vilka uppgick till 5 (0) MSEK och avser realisationsvinst för såld fastighet och överskottsmedel i SPP, ökade resultatet efter finansnetto till 130 (104) MSEK. Resultatet efter skatt steg till 103 (89) MSEK. Resultatet per aktie efter skatt ökade med 18 procent till 5,21 (4,43) SEK. I januari såldes den enda hotellfastigheten med färre än 75 hotellrum, Hotell Anglais i Helsingborg. Det gav en realisationsvinst på 3 MSEK. I april förvärvades Hotel Nouveau i Helsingborg som har 92 hotellrum och i oktober förvärvades Caponas andra hotellfastighet i Finland, Airport Hotel Bonus Inn i Helsingfors-Vanda som har 211 hotellrum. Under året har Capona återköpt cirka 3,2 procent av det totala antalet aktierna för 32 MSEK. HOTELLMARKNADEN I NORDEN Den nordiska hotellmarknaden har haft en fortsatt god tillväxt under 2000. De genomsnittliga priserna per sålt rum ökade och den genomsnittliga beläggningen var i stort sett oförändrad. Liksom tidigare år ökade både beläggning och snittpriser per sålt rum på Caponas hotellmarknader, storstadsregioner samt regionstäder i Norden, mer än genomsnittet. På den svenska, danska och finska marknaden steg efterfrågan och de genomsnittliga priserna per sålt rum ökade. Totalt sett steg de genomsnittliga priserna per tillgängligt rum på dessa marknader. I Norge däremot minskade efterfrågan något men de genomsnittliga priserna per sålt rum steg. Sammantaget minskade de genomsnittliga priserna per tillgängligt rum i Norge. [REMOVED GRAPHICS] För ytterligare information kontakta: Olle Persson, Verkställande direktör, tel. 08-446 59 72 E-post: olle.persson@capona.se Ando Wikström, vVD Finans & Investerarrelationer, tel. 08-446 59 71 E-post: ando.wikstrom@capona.se Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.capona.se. Ekonomisk information lämnas vid följande tillfällen: Årsredovisning 2000: Februari / mars 2001. Tremånadersrapport: Tisdagen den 24 april 2001. Sexmånadersrapport: Tisdagen den 17 juli 2001. Niomånadersrapport: Tisdagen den 16 oktober 2001. Ordinarie bolagsstämma : Onsdag den 21 mars 2001, kl. 17.00 på Moderna Museet i Stockholm.

Om oss

Home Properties, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Fastighetsbeståndet per den 31 december 2010 bestod av totalt 28 fastigheter, varav 21 hotellfastigheter och två projektfastigheter i Sverige samt fyra hotellfastigheter i Norge. Det totala antalet hotellrum uppgick till cirka 3 300.

Dokument & länkar