Capona fortsätter återköpet av egna aktier

Styrelsen i Capona har beslutat att, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman i april, fortsätta förvärva aktier i bolaget. Förvärv kommer ske på OM Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Syftet med återköpet är att justera bolagets kapitalstruktur. Enligt styrelsens beslut skall högst 1 000 000 aktier återköpas, vilket motsvarar cirka 5 procent av Caponas totala antal aktier. Under perioden 10 maj till den 19 september 2000 har 305 800 aktier återköpts till en snittkurs av 44,86 SEK. Det motsvarar cirka 1,5 procent av Caponas totala antal aktier. Styrelsen har nu beslutat att, fram till den 18 december, återköpa högst upp till de återstående knappt 700 000 aktierna. Det totala antalet aktier i Capona uppgår till 20 040 046. Danderyd den 19 oktober 2000 Capona AB (publ) För ytterligare information kontakta: Olle Persson, Verkställande direktör, tel. 08-446 59 72 E-post: olle.persson@capona.se Ando Wikström, vVD Finans & Investerarrelationer, tel. 08-446 59 71 E-post: ando.wikstrom@capona.se Internetadress: www.capona.se, e-postadress: info@capona.se Ekonomisk information lämnas vid följande tillfällen: Bokslutskommuniké: 18 januari 2001

Dokument & länkar